Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass75595E96007049528AEBD1E8FE29F517>chào các bạn! mình học tại trường Cao đẳng sp hà nam ngành tin học có chứng chỉ sư phạm. rất muốn xin đi dậy học tại huyện Duy tiên tuy nhiên mình đã ra trường từ 2008 đến nay mà vẫn không xin đi dậy được. vì mình rất thích ngành giáo viên lên đã học liên thông lên đại học và giờ là đã 4 năm nhưng các trường vẫn chưa tuyển giáo viên tin. mình đi xin thì nói không tuyển ... rồi thì chưa có. rồi thì học với bằng ngoài sư phạm không nhận. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy, và tại sao các trường sư phạm đào tạo ra mà không trưng dụng nhất là trường sp hà nam .rất mong được trả lời sớm!</div>
trần xuân kiên
01696659958
đồng văn - duy tiên - hà nam
26/02/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Thứ nhất: Những năm gần đây huyện Duy Tiên tạm thời chưa tuyển giáo viên Tin học vào dậy tại các trường THCS và trường Tiểu học trên địa bàn huyện do ngành Giáo dục và đào tạo những năm trước đã tuyển dụng đủ số giáo viên Tin học theo nhu cầu thực tế tại các trường học. Môn Tin học là môn học tự chọn (chưa đưa vào chương trình dậy học chính khoá) theo quy định tại Phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tại trên địa bàn huyện Duy Tiên mới chỉ áp dụng dậy Tin học đối với các trường Chuẩn Quốc gia cấp THCS và Trường Chuẩn Quốc gia mức II cấp Tiểu học. Thứ hai: Không có sự phân biệt trong việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các trường sư phạm và sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học khác có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, hiện tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên cũng đang sử dụng một số giáo viên trình độ Đại học và Cao đẳng Tin học có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp