Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassFBCC9470077344FF9976B0B76312824E>Sở công thương hà nam năm 2012 khi nào sẽ tổ chức thi tuyển công chức? e có thể xem thog tin chi tiết ở đâu?</div>
Đỗ thị huệ
thanh liêm hà nam
01/03/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:Tại các kỳ thi tuyển công chức hành chính của tỉnh Hà Nam,  có đăng thông báo điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng của Sở Công Thương tại Sở Nội vụ. Nếu phù hợp như thông báo bạn có thể đăng ký thi tuyển vào Sở Công Thương

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6058
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6044
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp