Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass26CB3ECBA81E44CC904713F1751449B8>Hiện nay tôi thấy các tỉnh bạn đã có cảnh báo đối với người sử dụng Smartphone đặc biệt là Iphone, vậy mà tại tỉnh mình vẫn chưa có văn bản nào của Sở TTTT hướng dẫn phòng ngừa cũng như cảnh báo về khả năng mất an toàn, an trộm thông tin,... của dòng điện thoại thông minh này?</div>
công minh
hà nam
04/10/2010

Vấn đề bản hỏi chúng tôi xin trả lơi như sau: Thứ nhất, theo Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, tại Điều 7, khoản 1, mục b, đối với người hỏi là cá nhân phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc sau: họ và tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ nơi đang sinh sống, học tập, làm việc (số nhà, đường, phố, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố). Bạn chưa cung cấp đủ thông tin, vì vậy để được trả lời đề nghị bạn cung cấp thêm các thông tin cần thiết.

Thứ hai, theo Điều 5, khoản 1, mục b của Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam thì không được cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử. Vấn đề bạn hỏi liên quan đến văn bản mật. Nếu bạn muốn được hướng dẫn cụ thể về Smartphone thì liên hệ với phòng Bưu chính, Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông) để được nghe trực tiếp./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5931
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5918
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp