Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Ban quản lý khu đại học Nam cao

04 biện pháp bảo đảm đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước là gì?

Các biện pháp bảo đảm đầu tư được quy định cụ thể từ Điều 10 đến Điều 14 Luật Đầu tư 2020, bao gồm:

 • Bảo đảm quyền sở hữu tài sản;
 • Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài;
 • Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật;
 • Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Theo Điều 10 Luật Đầu tư 2020, Nhà nước cam kết bảo đảm quyền sở hữu tài sản đối với các nhà đầu tư:

 • Tất cả tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính;
 • Vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp… nếu Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư: Nhà đầu tư được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

Theo Điều 11 Luật Đầu tư 2020 nhà đầu tư không bị bắt buộc phải:

 • Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước;
 • Xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hoặc bị hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu;
 • Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu;
 • Đạt được một tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước;
 • Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;
 • Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
Luật Thái An
21/05/2021
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5684
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:5684
Lĩnh vực được quan tâm nhất
 • Doanh nghiệp
 • Thủ tục hành chính
 • Đấu thầu, mua sắm công
 • Đăng ký kinh doanh