Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass6AA22DDEE548466F9AA5ADC5EDDC59BD>tôi muốn hỏi chi tiết thêm về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau: Mẹ tôi là nông dân.năm nay đã 50 tuổi.tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội cho mẹ tôi.tôi muốn hỏi là để mẹ tôi được hưởng lương hưu hàng tháng khi mẹ tôi đủ 55 tuổi theo qui định của luật thì tôi phải làm nhũng gì</div>
Lê Văn Kỳ
Thôn 3 Quảng Minh Quảng Xương Thanh Hóa
07/03/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo Luật Bảo hiểm xã hội quy định người lao động tham gia BHXH tự nguyện có độ tuổi từ 15 đến 55 tuổi đối với nữ và từ 15 tuổi đến 60 tuổi đối với nam. Để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì người tham gia BHXH tự nguyện phải có đủ các điều kiện sau: - Nam đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi; - Đã đóng đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Như vậy trường hợp công dân Lê Văn Kỳ hỏi nếu có tham gia BHXH tự nguyện thì đến khi đủ tuổi mới chỉ được 5 năm đóng BHXH sẽ chỉ được hưởng chế độ BHXH 1 lần. Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng tiền lương, tiền công bình quân tháng của tất cả quá trình tham gia đóng BHXH.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp