Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Toi Tôi tốt nghiệp trương Học Viện Hành Chính muốn về tỉnh nhà lam việc ,tôi phải liên hẹ và nộp hồ sơ o dâu
Trần Thị Hiền
Phú Phúc,Lý Nhân, Hà Nam
23/03/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn có thể liên hệ với Sở Nội vụ, 165 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp