Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassE073318A96104AD3B0931B9E043C4836>Tôi hiện đang hưởng lương bậc 4 _ 3,03 hệ cao dẳng ( 9/2010 _ 9 / 2013 nâng lương ) , trong thời gian nay tôi tốt nghiệp đại học , xin chuyển ngach Đại học bậc 4 _ 3,33 ( 9 / 2010 _ 11/2014 mới nâng lương tiếp ) . xin hỏi xếp chuyển ngạch vậy có dúng không ? xin chân thành cảm ơn </div>
Lê Minh Thuấn
01689239539
trướng THCS Tân lập Mộc Hóa long An
23/03/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Để xếp lương vào ngạch chuyên viên khi trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, phụ thuộc vào quyết định phê chuẩn trúng tuyển của Hội đồng thi nâng ngạch của tỉnh. Vậy năm 2013, tỉnh sẽ tổ chức thi nâng ngạch và sẽ có xếp lương phù hợp hơn (câu hỏi của bạn chưa đầy đủ nội dung, bạn nên cung cấp thêm thông tin cụ thể hơn).

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5876
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5874
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp