Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass9839BBE1D66D42739A410A43E23693BC>Cho Em hỏi: Khi tỉnh tổ chức thi tuyển công chức thì thông tin về thi tuyển có được công khai trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh không ạ? Rất mong Sở Nội Vụ trả lời! Xin chân thành cảm ơn! </div>
Vũ Minh Hải
0904105928
Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam.
23/03/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Thông tin về thi tuyển được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp