Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass5139D7533D8A41719FA252846AD62A00>Chào anh . Hiện tại tôi có dự án thực hiện một website mua bán thương mại trực tuyến của HÀ Nam và sắp đưa lên hoạt động . Qua đó mọi thành viên , tổ chức có thể đưa sản phẩm , dịch vụ của mình đến người mua một cách nhanh và chi tiết nhất cộng thêm việc thanh toán sản phẩm trực tiếp hoặc qua các website tiền tệ trực tuyến của Việt Nam như nganluong.vn hoặc baokim.vn . Tôi muốn hỏi việc xin giấy phép của sở thông tin và truyền thông Hà Nam mất chí phi và thời gian là bao nhiêu , cần những thủ tục gì và anh có thể cho tôi xem mẫu đơn xin cấp phép mở website . Về thuế nếu chúng tôi mở ra thì sẽ phải thực hiện như nào vì việc mua bán trên website hoàn toàn miễn phí ( Chúng tôi chỉ thu lợi quảng cao không đáng kể ) </div>
Đỗ Thanh Tung
01215009678
Lý Nhân - HÀ Nam
29/03/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Quyết định số 956/QĐ-UB ngày 08 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Hà Nam, thì Sở Công Thương không có chức năng, nhiệm vụ về việc cấp phép mở các Website.

Bạn có thể tham khảo tại: Trang cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ: thutuchanhchinh.vn

hoặc website Bộ Công Thương http://www.moit.gov.vn

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5876
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5874
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp