Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass7F836C7510B04C9299FDB42A1E0915C7>Chúng tôi cưới nhau và sinh con được 12 tháng mới làm đăng ký kết hôn, nay tôi muốn làm giấy khai sinh cho con. Thì thủ tục xin cấp giấy khai sinh cho con tôi như thế nào.? Mong quý cơ quan giải đáp cho tôi. Cảm ơn</div>
Trần Văn Tùng
0984009672
Xóm 2 - An Bài - Đồng Du - Bình Lục - Hà Nam
02/04/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Nếu anh đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người mẹ (vợ anh) thì căn cứ Khoản 1, Điều 63 luật Hôn nhân gia đình năm 2000 và Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch thì thủ tục khai sinh cho con anh gồm những giấy tờ sau: 1. Giấy chứng sinh của cháu bé. 2. Giấy Đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng anh, chị. 3. Văn bản do 2 vợ chồng lập thừa nhận đứa trẻ là con chung của anh, chị. Nếu anh đi đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp xã không phải nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người mẹ (vợ anh) thì cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã sẽ tiếp tục hướng dẫn anh theo Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5876
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5874
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp