Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass318329F9D24D4C77A4848A20FEA7360A>tôi muốn hỏi: Bây giờ tôi muốn đóng Bảo hiểm y tế tự nguyện thì thủ tục làm thế nào và mức phí đóng là bao nhiêu trên một người. Tôi muốn đóng BHYT từ tháng 4/2012 được không?</div>
nguyễn thị thùy
0973278497
thanh phong- thanh liêm- hà nam
03/04/2012

Nội dung đề nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB và XH, bạn có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được giải quyết.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp