Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassA42BD74A890C4CE69324DACD3BE61364>Họ tên người hỏi: Nguyễn Thị Lan . Điện thoại 0988708226. Địa chỉ đất ở: Tường thụy , Trắc văn , Duy tiên, Hà nam Câu hỏi: Trường hợp mẹ tôi là mẹ liệt sỹ đứng tên sổ đỏ diện tích 799 m2 có được miễn thuế đất hằng năm không?</div>
Nguyễn Thị Lan
0988708226
Tường thụy , Trắc văn , Duy tiên, Hà nam
06/04/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Cục thuế tỉnh để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6047
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6033
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp