Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass60631492AAAB43D9834B84EC47E277B1>Mẹ tôi năm nay 86 tuổi là mẹ của Liệt sĩ, hàng tháng mẹ tôi được hưởng chính sách tuất Liệt sĩ; năm 1999 bố tôi mất mẹ tôi hưởng thêm chế độ tử tuất của bố tôi (Bố tôi là cán bộ nghỉ hưu). Tôi biết nhà nước có chế độ chính sách cho người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên, vậy trường hợp như mẹ tôi có được hưởng không, xin quý cơ quan trả lời giúp.</div>
Nguyễn Thị Ngọc
Vĩnh trụ - Lý Nhân
20/10/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Mẹ của công dân Nguyễn Thị Ngọc, năm nay 86 tuổi, đang được hưởng trợ cấp ưu đãi Người có công là Tuất liệt sĩ và tuất của chồng bà là cán bộ nghỉ hưu do bên Bảo hiểm xã hội chi trả. Đối chiếu với Điều 4, Khoản 3 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007: Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội. Trường hợp của mẹ công dân Nguyễn Thị Ngọc đang hưởng trợ cấp tuất do bên Bảo hiểm xã hội chi trả nên mẹ của công dân Nguyễn Thị Ngọc không đủ tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp BTXH đối với người từ 85 tuổi trở lên.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp