Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass1929272D8AC44B8EACC0EC39EE74CD9B>Thời gian tuyển công chức năm 2012 của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam? Đối tượng thi tuyển là những đối tương nào? Em xin cảm ơn !</div>
Nguyễn Thị Tâm
0979 117 916 hoặc 01682 192 692
Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
23/05/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp