Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass11799F872E394902AAA4FA142DBF921A>Năm 2012 thì tuyển công chức vào thời gian nào? Để biết thông tin chi tiết thì xem ở đâu? Xin chân thành cảm ơn ! </div>
Nguyễn Thị Tâm
0979 117 916
Thanh NGhị - Thanh Liêm - Hà Nam
23/05/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Đợt thi tuyển công chức năm 2012 của tỉnh được tổ chức thi vào 02 ngày 30/6 và 01/7/2012, mời bạn xem thêm tại Website Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5960
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5946
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp