Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass04EA7FB83CD347079B9CC997CF3C6B08>Dear all, Em muốn hỏi Hà Nam mình có định hướng gì phát triển về CNTT ko ạ? Để cụ thể hóa định hướng phát triển (nếu có) thì hiện tại tỉnh đã có những chiến lược và các cách thức thu hút nguồn nhân lực chất lượng như thế nào ạ? Bestregards,</div>
Trung
Ha Nam
10/11/2010

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, tại Điều 7, khoản 1, mục b, đối với người hỏi là cá nhân phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc sau: họ và tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ nơi đang sinh sống, học tập, làm việc (số nhà, đường, phố, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố). Bạn chưa cung cấp đủ thông tin, vì vậy để được trả lời đề nghị bạn cung cấp thêm các thông tin cần thiết./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp