Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi có đọc được thông tin về Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn. Vì vậy, tôi muốn biết huyện Duy Tiên đã có đợt xét tuyển công chức dự bị xã nào chưa và nếu có rồi thì hiện tại huyện đã tuyển đủ số lượng công chức dự bị chưa? Rất mong cơ quan chức năng có câu trả lời sớm nhất!
Nguyễn Thị Thiết
Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
31/05/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Căn cứ Công văn số 155/UBND-VP ngày 14 tháng 6 năm 2012 của UBND huyện Duy Tiên về việc trả lời thông tin chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng TTĐT với câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thiết, thường trú tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên. Nội dung câu hỏi: “Theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn, tôi muốn biết huyện Duy Tiên đã có đợt xét tuyển công chức dự bị nào chưa và nếu có rồi thì hiện tại huyện đã tuyển đủ số lượng công chức dự bị chưa? Rất mong cơ quan chức năng có câu trả lời sớm”. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phòng Nội vụ trả lời như sau: Thực hiện Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh. UBND huyện tổ chức 02 đợt tuyển dụng công chức dự bị với số lượng là 35 người; một số công chức dự bị đã được bổ nhiệm vào chức danh công chức chính thức. Tính đến nay, huyện Duy Tiên còn thiếu 12 công chức dự bị. Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam, UBND huyện dự kiến tổ chức xét tuyển công chức dự bị trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đúng quy định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển và quy trình tuyển dụng công chức dự bị cấp xã. Thông báo tuyển dụng được công khai tại UBND xã và đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của UBND huyện Duy Tiên với tên miền http://duytien.gov.vn.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp