Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi có biết Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn. Vì vậy, tôi muốn hỏi huyên Bình Lục đã có đợt xét tuyển công chức dự bị nào chưa và nếu có rồi thì hiện tại huyện đã tuyển đủ số lượng công chức dự bị chưa?
Trần Thị Nhàn
Xã Đồng Du,huyện Bình Lục,tỉnh Hà Nam
31/05/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

UBND huyện đã tổ chức thực hiện việc tuyển dụng công chức dự bị cấp xã. Hiện công chức dự bị cấp xã còn thiếu 10 chỉ tiêu; UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, lập nhu cầu đăng ký tuyển dụng báo cáo UBND huyện xây dựng kế hoạch trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thông báo tuyển dụng.    

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp