Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass255F5C3FB73D4CEAA5E464292EE025C4>em hiện là sinh viên và em thuộc diện con thương bệnh binh và được miễn học phí.Em năm nay là năm 3 cao đẳng, em đã gửi giấy xác nhận miễn học phí 2 kỳ năm 2 nhưng sở lao động thương binh lại chỉ trả kỳ 1 do e gửi giấy kỳ 1 về trước còn kỳ 2 thì e gửi sau thì chưa đc làm. em thấy cán bộ xã chỉ trả kỳ 1 còn kỳ 2 thì cán bộ xã nói là nghị định 49 ko giải quyết tồn đọng học phí của các kỳ trước nữa. Em gửi giấy về muộn coi như là mất học phí kỳ đấy. Em xin hỏi là theo như lời cán bộ xã như vậy là đúng hay sai ak. Em xin chân thành cảm ơn!</div>
Trần hữu Thuận
Thôn 8 nhân mỹ lý nhân hà nam
03/06/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - TB&XH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. Phòng Lao động - TBXH đã tổ chức triển khai xét duyệt hồ sơ và chi trả cấp bù học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2010 - 2011. Em Trần Hữu Thuận, con ông Trần Hữu Mỹ BB2/3 xã Nhân Mỹ. Năm học 2010 - 2011 em chỉ nộp hồ sơ học kỳ I và phòng đã xét duyệt cấp bù học phí học kỳ I: 5 tháng x 450.000đ/tháng = 2.250.000đ. Theo mục 3 Điều 4 của Thông tư số 29: Các chế độ về cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian đang theo học. Trường hợp trong quá trình học tập, người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập không có đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định tại Thông tư này thì chỉ được cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nhận được đầy đủ hồ sơ cho đến khi kết thúc khóa học; không được giải quyết và truy lĩnh tiền cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm người học gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan. Như vậy em Trần Hữu Thuận mới chỉ nộp hồ sơ học kỳ I, chưa nộp hồ sơ kỳ II năm học 2010 - 2011 theo thời gian quy định, cán bộ xã trả lời em như vậy là đúng theo quy định của Nhà nước./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp