Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Tôi vừa tốt nghiệp ngành CNTT và hiện rất muốn về huyện hoặc xã để công tác. Vậy bao giờ ở huyện Thanh Liêm thi tuyển công chức và ngành của tôi có thể vào những vị trí nào?
Đỗ Thị Thu Hiền
Liêm Tuyền_Thanh Liêm
05/06/2012
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp