Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi đã có tên trong danh sách thi công chức năm 2011 nhưng sao vẫn chưa có giấy thông bao dự thi? Tôi có đến sở nội vụ hỏi và đã viết lại đia chỉ để nhận ma vẫn chư thấy thư gửi vè? tôi rất mong nhạn được giả đáp vì kỳ thi công chức sắp đến rôi? tôi xin chân thành cảm ơn
phạm thị loan
chuyên ngoại.duy tiên ha nam
05/06/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Hội đồng thi đã gửi giấy báo thi cho bạn theo địa chỉ bạn đăng ký trong hồ sơ.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5564
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5563
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp