Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassFA3C2F1DD4324540ADEECD6FD5DFB5F7>Tôi xin hỏi về các quy định xây dựng trạm BTS cuãng như quản lý các trạm này. Sở TTTT đã có nhưng quy định gì để quản lý các trạm BTS trong tỉnh, có thường xuyên kiểm tra, đo đạc mức độ an toàn của trậm tác động đến sức khỏe người dân không? các kết quả đo đạc có thông báo rộng rãi để nhân dân yên tâm không? Gần nhà tôi (Gần chùa Bầu) có 1 trạm BTS, từ ngày có trạm nhân dân trong khu vực thường hay đau đầu, qua tìm hiểu các nhà khoa học đã chứng minh sử dụng điện thoại di động nhiều cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe thì việc 1 trạm BTS với công xuất và cường độ mạnh như vậy xin hỏi có ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân không? Sở đã làm gì để quản lý tốt các trạm BTS đó và đã khi nào tuyên truyền cũng như công khai các kết quả kiểm tra đo đạc để nhân dân yên tâm chưa?</div>
Vũ Luân
Hai Bà Trưng - Phủ Lý - Hà Nam
06/06/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xây dựng và quản lý các trạm BTS như sau:

- Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

- Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến".

- Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định".

- Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng".

Ông có thể xem nội dung chi tiết tại địa chỉ http://mic.gov.vn

Để quản lý các trạm BTS trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản:

- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 ban hành Quy định các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong đó có thủ tục thẩm định vị trí xây dựng trạm BTS phù hợp với quy hoạch của tỉnh...

Về công tác kiểm định trạm BTS:

Theo quy định tại Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Trạm BTS trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định và doanh nghiệp phải niêm yết 01 bản sao giấy chứng nhận kiểm định tại địa điểm lắp đặt.

Trạm BTS đảm bảo tiêu chuẩn quy định không ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.

Hiện tại, trên địa bàn Phường Hai Bà Trưng nơi ông ở có 05 trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông đang hoạt động. Các trạm BTS này đều được kiểm định đảm bảo an toàn sức khoẻ của người dân.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông niêm yết bản sao giấy chứng nhận kiểm định ở nơi thuận tiện để nhân dân dễ thấy, dễ đọc và yên tâm.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5851
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5848
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp