Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi tốt nghiệp khoa cơ khí - ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội, sau thời gian công tác tại các tỉnh phía nam, muốn góp phần xây dựng quê hương. Tôi xin hỏi Tỉnh nhà có nhu cầu tuyển dụng công chức chuyên môn về cơ khí hay không? Nếu có thì điều kiện tuyển dụng như thế nào? Rất mong câu trả lời từ quý sở.
Nguyen Manh Hung
Lý Nhân-Hà Nam
13/06/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện tại chưa có nhu cầu tuyển dụng về chuyên ngành của bạn.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5589
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5588
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước