Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi muốn hỏi năm 2012 có kế hoạch thi tuyển công chức của sở giao thông không ? Tôi muốn xin một số ĐT của phòng ban để hỏi trực tiếp về vấn đề này. xin xám ơn...
Nguyễn Văn Tiệp
Lý Nhân - Hà Nam
16/06/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo quy định việc tuyển dụng công chức thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; Năm 2011, Sở GTVT Hà Nam đăng ký tuyển dụng công chức với Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh tổ chức thi tuyển vào ngày 30/6/2012 và 1/7/2012 theo quy định. Năm 2012, Sở không có nhu cầu tuyển dụng công chức. Bạn muốn hỏi trực tiếp liên hệ đồng chí Nguyễn Bạch Dương, Trưởng phòng TCHC Sở GTVT Hà Nam, ĐT: 0979730882 hoặc Sở Nội vụ Hà Nam, ĐT: 0351.3829545

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5589
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5588
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước