Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Tôi xin hỏi muốn mở trung tâm gia sư các cấp tại huyện thì cần thủ tục gì ? Được sự cho phép của cơ quan đơn vị nào ?
Nguyen Gia su
Thanh Liem
17/06/2012
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5589
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5588
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước