Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass91EE0CA1B52A4295A5066EAF2CC3E34C>xin cho chau hoi bao gio co dot thi cong chuc nam 2012.thi cong chuc xa, phuong, thi tran bao gio bat dau thi</div>
tran thi na
0942933669
ly nhab - ha nam
21/06/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Đợt thi tuyển công chức năm 2012 của tỉnh được tổ chức thi vào 02 ngày 30/6 và 01/7/2012, mời bạn xem thêm tại Website Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp