Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Cac chu, cac bac cho chau hoi ty le trich lai sd bien lai cua VP chau co dung ko? Ty le van phong duoc su dung nhu sau: - Phi do dac thuc dia: 70% - Phi tham dinh cap GCN QSD dat: 100% - Phi giao dich bao dam: 30% - Phi dia chinh: 20%
Pham Thi Hue
Chau Son - Phu Ly - Ha Nam
26/06/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Văn phòng UBND Tỉnh, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Tài chính để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5696
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính