Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassC207544CC02E473FA37DB6C9B86016CB>toi la mot cong dan o xa thanh tuyen hien nay xã toi co thong bao cua tinh ve thu hoi dat nong nghiep vay toi hoi gia dat thu hoi o do la bao nhieu trong khi hop dan chi co la 49.000.000d /1 sao voi gia dat nhu tren la dan khong đồng ý</div>
Nguyễn Thị Ha Ngân
0984607518
Đội 4 xã Thanh tuyên Huyên Thanh Liêm Tinh Hà Nam
30/06/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Văn phòng UBND Tỉnh, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến UBND huyện Thanh Liêm để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp