Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
tôi là một công dân ở xã thanh tuyền hiện nay ở chỗ tôi co thông báo thu hồi đất nông nghiệp cấy lúa tôi hỏi giá theo quy định giá dất ở đó là bao nhiêu
Nguyên Thị Ha Ngân
Đội 4 xã thanh tuyền huyên thanh liêm tinh ha nam
30/06/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam v/v ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất bạn có thể tải về tại đây để tham khảo:

 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5696
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính