Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass2DF3369815844D819FD4147BE9C4F232>V/v tuyển công chức năm 2012 Quý sở có thể cho biết: Năm 2012, Sở Thông tin - Truyền thông Báo Hà Nam Đài PT&amp;TT tỉnh Hà Nam Được tham mưu xét tuyển công chức bao nhiêu vị trí? và thời gian xét tuyển là khi nào? Cảm ơn quý sở đã đọc thư, mong sớm nhận được phản hồi của Quý sở. Trân trọng!</div>
Nguyễn Sáng
Duy Tiên - Hà Nam
05/07/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thống có 01 chỉ tiêu.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp