Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass00DE26BCA6EA4666AAC27A9B0C925E47>Câu hỏi thứ nhất tôi muốn hỏi về thời gian xét tuyển công chức dự bị phường xã của thành phố Phủ Lý năm 2012 có xét tuyển không và xét tuyển vào thời gian nào ạ. Câu hỏi thứ hai tôi xin hỏi Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Nam năm 2012 có tuyển dụng công chức không? và thời gian thi tuyển vào thời gian nào? Tôi xin cảm ơn. </div>
Nguyễn Thị Hằng
0973953461
Phủ Lý - Hà Nam
12/07/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp