Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass8023159BF73F497BAC77D342B2BF22D0>Em muốn hỏi về lịch thi tuyển công chức tỉnh hà nam năm 2012?</div>
lê thị thanh hà
01687141138
Thanh hà thanh liêm, hà nam
16/07/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Đợt thi tuyển công chức năm 2012 của tỉnh được tổ chức thi vào 02 ngày 30/6 và 01/7/2012, mời bạn xem thêm tại Website Hà Nam http://www.hanam.gov.vn.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp