Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Kim Bảng
<div class=ExternalClass4A1C232203C64183B639F16B78AD11A4>Năm nay em mới tốt nghiệp ra trường. Cho em hỏi khi nào có chỉ tiêu xét tuyển giáo viên Trung học cơ sở năm 2012?</div>
Dương Thị Nguyên
01635348767
Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam
18/07/2012

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp