Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass834754C693324968A2CED4699E014828>Sở TN&amp;MT năm nay có chỉ tiêu tuyển công chức ngành Môi trường không? Xin cảm ơn!</div>
lương văn tuấn
01639770875
Châu son -Duy Tiên -Hà Nam
22/07/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5833
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5831
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp