Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass18A3558D6E4E4273AFCA22B5FCFA5B29>Tôi là một sinh viên tốt nghiệp trường HV Báo chí tuyên truyền ra. Hiện đang công tác tại Đài THVN, tuy nhiên tôi muốn về quê hương để công tác. Tôi muốn hỏi nay Đài TH tỉnh có tuyển PV, BTV Không? Hoặc thời gian nào sẽ có đợt tuyển. Tôi xin cảm ơn!</div>
Nguyễn Thu Hường
Phủ Lý - Hà Nam
25/07/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện tại chưa có nhu cầu tuyển dụng như mong muốn của bạn.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp