Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass265D57D21FA743F9A3235C5B421B8DE0>Người bị khiếm thị mắt trá, mắt phải vẫn nhìn thấy mức độ 9/10 (mù một mắt trái,mắt phải vẫn nhìn thấy bình thường)thì có được phép thi bằng lái xe mãy hạng A1 không, có văn bản luật, quy chế nào quy định cụ thể về việc này. Trân trọng cảm ơn!</div>
Hoàng Giang
Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam
26/07/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo Quyết định số 4123/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành bản " Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện cơ giới" tại mục II quy định chức năng sinh lý, bện tật, mục 1 về mắt quy định: Chức năng sinh lý, bệnh tật sau đây không đủ điều kiện:

Thị Lực: 2 mắt<16/10; 1 mắt<6/10

Theo quy định khám lâm sàng về thị lực: Tổng thị lực=Thị lực mắt phải + Thị lực mắt trái. Ví dụ mắt phải thị lực 10/10, mắt trái thị lực 6/10 thi tổng thị lực hai mắt là 16/10

Trường hợp bạn hỏi: mắt phải 9/10, mắt trái không nhìn thấy 0/10. Tổng thị lực 2 mắt là 9/10. Theo quy định của Bộ Y tế trường hợp này không được thi cấp bằng lái xe máy hạng A1

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp