Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassB9F51EE147C24E4D9ADF45354DBD0195>kính gửi các đồng chí làm phòng tài nguyên môi trường. Tôi có bìa đỏ mang tên mình vì cẩn thận tôi đã đi ép laptich . giờ muốn đi vay tiền ngân hàng bảo eplatic không thể viết vào dằng sau bbiaf đỏ được vậy tôi có thể đổi lại bìa đỏ đươck không. Nếu đổi tri phí và thời gian bao lâu. Kính mong có câu trả lời sớm. Xon tran trong cảm ơn</div>
nguyễn thành Nam
tổ 8 phường lê hồng phong phủ lí hà nam
29/07/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Bạn mang bìa đỏ ra Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Thành phố, các cán bộ sẽ hướng dẫn cho bạn (có thể bóc latic hoặc đổi bìa mới) tùy trường hợp.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5767
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5765
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp