Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass45D73CB21B654EF786EF561FFC38B093>Tôi muốn hỏi TÌNH TA CÓ CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MÃ NGẠCH 01009 CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC KHI HỌC SANG THƯ VIỆN THIẾT BỊ KHÔNG. nẾU CÓ THÌ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO</div>
Nguyễn Thị Nguyệt
0978934589
Hoàng Nam - Nghĩa Hơng - Nam Định
31/07/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Việc chuyển ngạch của bạn phải đáp ứng theo đúng công việc, chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu của ngạch mới, được cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá và có công văn đề nghị (câu hỏi của bạn chưa đầy đủ)

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp