Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass740E13BDFEE84364A5826352FCFABD30>em là sinh viên ngành triết học thuộc dại hoc khxh nhân văn-DHQGHN.em muốn về quê làm viêc.vậy em xin hỏi em có thể xin vào vị trí nào?</div>
trần văn thái
01649585662
xóm3-quang ốc-bắc lý-lý nhân-hà nam
02/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Với chuyên ngành của bạn thì bạn có thể xin vào vị trí giáo viên.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp