Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassE1C77621BDDD457D87E7253C2424BEA6>Các cô chú ccó thể cho cháu biết Huyện Bình Lục và An Ninh có đợt tuyển công chức không ạ?Nếu có thì vào thời gian nào ạ? nếu có cháu cần cần mua hồ sơ tại đâu và chỉ tiêu tuyển ntn ạ? Cháu xin cảm ơn!</div>
HÀ THỊ HỒNG
AN NINH- BÌNH LỤC - HÀ NAM
02/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện tại UBND huyện chưa có Kế hoạch tuyển dụng công chức, nếu có thì sẽ thông báo tuyển dụng trên các phương tiên thông tin đại chúng  .

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp