Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassC2E862EA982744BB924C506E9A832072>Tôi muốn mua BH y tế cho bố mẹ mình thì có thể mua ở đâu tại thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên? Bố mẹ tôi hộ khẩu thường trú là tại Đồng Văn, Duy Tiên thì có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viên tỉnh Hà Nam được ko hay bắt buộc là bệnh viện huyện Duy Tiên? </div>
Nguyễn T.T.Huyền Trang
0979689725
thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
09/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Chị muốn mua BHYT cho bố mẹ mình thì có thể đăng ký mua tại đại lý thu BHYT xã, thị trấn nơi đối tượng mua có hộ khẩu thường trú hoặc tại cơ quan BHXH huyện Duy Tiên.

Bố mẹ chị có hộ khẩu thường trú tại TT Đồng Văn huyện Duy Tiên thì được lựa chọn đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế TT Đồng Văn hoặc Bệnh viện Đa khoa huyện Duy Tiên, không được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp