Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassCEC4ACACC5A64FB7B9F8ECB0834460FE>Xin cho tôi hỏi!Số:..................../UBND-XN của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được ghi theo số công văn đi hay số vào sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?</div>
nguyen thi nhu nguyet
huyen SA pa tinh Lao Cai
10/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Số trên giấy XNTT hôn nhân là số vào sổ cấp Giấy XNTT Hôn nhân.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp