Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass789EC3A1E9FA4D3A89DF86A032C4079E>cho toi hoi bao gio duong dan tu cau kien khe ra QL1a cu xong vay?toi la lai xe moi ngay di qua day noi that voi cac vi that la qua kho.</div>
nguyen van diep
phu ly
11/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Đoạn từ QL1A đến cầu Kiện Khê dài 2,45km thuộc dự án nâng cấp giao thông vùng phân lũ sông đáy. Theo thiết kế ban đầu (giai đoạn 1) tuyến thiết kế có quy mô nền đường 12m, mặt đường 11m và đã thi công hoàn thành vào tháng 4 năm 2008. Để đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội, tháng 6/2008 UBND tỉnh yêu cầu thực hiện giai đoạn 2: Mở rộng thành đường đô thị với nền đường là 27m vì vậy phải khảo sát, thiết kế và tiếp tục GPMB, do tiến độ GPMB chậm (đến tháng 12/2011 mới giải quyết xong các tồn tại về mặt bằng) mặt khác dự án thiếu vốn nên đến tháng 6/2012 nhà thầu đã triển khai thi công lại.

Sở GTVT Hà Nam đã chỉ đạo nhà thầu thi xong lớp mặt BTN vào cuối tháng 8/2012

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp