Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass138B5F20A7AB42FBBEFB080B2B621101>Cho em hỏi về việc tuyển dụng của huyện về lĩnh vực ngành kế toán và Ngân hàng - Hiện nay huyện có nhu cầu tuyển dụng hay không? - Em có biết tỉnh có chính sách thu hút người lao động có trình độ cao, và em có thấy thông tin là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học chính quy loại giỏi và suất sắc thì được huyện nhận khi có nhu cầu tuyển dụng và được xét công chức không qua thi tuyển. Em hiện đã tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi ngành Tài chính - Ngân hàng thì em có thể được xét tuyển vào ngân hàng chính sách của huyện hay những vị trí công tác tại các UBND của xã, huyện không?</div>
Trần Thị Nhung
0989844932
Trác Ngoại - Nhân Đạo - Lý Nhân - Hà Nam
12/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất là đối với người tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính - Ngân hàngcó thể làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện hoặc UBND các xã, thị trấn trong huyện không phân biệt kết quả tốt nghiệp nếu có chuyên ngành đào tạo phù hợp với các vị trí công tác tại các cơ quan đó. Hiện tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã biên chế đủ số lượng công chức; UBND các xã, thị trấn được biên chế đủ số lượng công chức theo quy định và công chức dự bị nên UBND huyện chưa có kế hoạch tuyển dụng công chức.

Thứ hai là việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố không thuộc thẩm quyền tham mưu và đề nghị của UBND cấp huyện

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp