Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass074E6452EFBE4257ABA1B8C1BA6A28C8>Tôi đã tốt nghiệp loại giỏi cử nhân Tài chính - Ngân hàng. Tôi muốn hỏi hiện nay tỉnh, huyện có tuyển công chức ngành Tài chính Ngân hàng không? và nếu có thì vào thời gian nào? và thủ tục gồm những gì? Tôi được biết tỉnh có chính sách thu hút người lao động trong đó có tiêu chuẩn là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học chính quy. Tôi thuộc đối tượng trên,vậy cho hỏi tôi sẽ được những ưu tiên gì của chính sách này?</div>
Trần Thị Nhung
0989844932
Nhân Đạo - Lý Nhân - Hà Nam
12/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Đợt thi tuyển công chức năm 2012 đã tổ chức thi vào 02 ngày 30/6 và 01/7/2012, mời bạn xem thêm tại Website Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp