Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass7A555E6C7380478D89C8C39369BFFF86>Em vừa tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chất chuyên nghành địa chất,em có nguyện vọng được về xây dựng quê hương ,em có thể nộp hồ sơ xin dự tuyển vào làm việc cho các sở , ban , ngành trong tỉnh được không ạ</div>
Trương Quang Hải
0904904600
An Ninh-Bình Lục-Hà Nam
16/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn có thể nộp hồ sơ xin dự tyển vào làm việc cho các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5979
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5965
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp