Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass78D27E1D7DA34942BE7C90CE13B40323>tôi hiện nay đang cư trú tại nghệ an,tôi bị mất giấy khai sinh gốc tại hà nam nay tôi muốn làm lại thì phải cần thủ tục gì.tôi xin cảm ơn</div>
mai minh mẫn
0388603333
tân hòa vinh tân vinh nghệ an
17/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Nếu còn sổ gốc thì xin cấp lại tại Phòng Tư pháp huyện nơi bạn đã đăng ký khai sinh trước đây. Nếu không còn sổ gốc thì bạn đăng ký lại tại UBND xã nơi đăng ký trước đây hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Thủ tục gồm: CMTND, Hộ khẩu, bằng cấp hoặc một số giấy tờ cá nhân khác như lý lịch cá nhân, quyết định tuyển dụng...

 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6059
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6045
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp