Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassA51D6E9FA3BD470787EF7B7D05DEFC78>quy hoạch tp phủ lý đến 2020 gồm bao nhiêu phường xã,gồm những phường xã nào</div>
mai minh mẫn
0388603333
tân hòa vinh tân vinh nghệ an
17/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:Theo Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Hà Nam địa giới hành chính thành phố Phủ Lý đến năm 2030 dự kiến mở rộng bao gồm toàn bộ thành phố Phủ Lý hiện nay (12 phường, xã) và 13 xã mở rộng thuộc 04 huyện. Tổng diện tích tự nhiên thành phố Phủ Lý mở rộng là 8.799,33 ha bao gồm:

- Diện tích thành phố Phủ Lý hiện nay (gồm 06 phường, 06 xã): 3.426,8 ha.

- Diện tích mở rộng 5.372,56 ha, gồm 13 xã thuộc 04 huyện:

+ Huyện Duy Tiên: xã Tiên Tân, xã Tiên Hải, xã Tiên Hiệp với 1.673,8 ha

+ Huyện Bình Lục: xã Đinh Xá, xã Trịnh Xá với 1.236,54 ha

+ Huyện Thanh Liêm: Xã Liêm Tuyền, xã Liêm Tiết, xã Thanh Tuyền với 1.367,73 ha

+ Huyện Kim Bảng: xã Kim Bình (trừ 3 ha diện tích nhà máy nước và trạm bơm trục đứng Quế) và một phần xã Thanh Sơn với 1.094,46 ha.

 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp