Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassC78D367356894A75AAD04CB777DAA591>cho em hỏi năm 2012 tỉnh có kì thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể không? Nếu có thì vào thời gian nào?em có thể xem tại đâu, trang web nao?em xin cảm ơn?</div>
thu hà
01689981529
binh lục, hà nam
21/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn vui lòng liên hệ với Ban tổ chức tỉnh ủy.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp