Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassC6FCAB1024104D3E949B7C8F9EF500B2>Tôi xin hỏi thời gian thi tuyển công chức vào sở công thương năm 2012 là vào thời gian nào? Nếu đã thi đợt thi tuyển tiếp theo là vào thời gian nào? Tôi hiện đã tốt nghiệp ĐH thương mại khoa quản trị kinh doanh, chuyên ngành thương mại quốc tế, có đủ và phù hợp để thi tuyến công chức vào tình nhà không? Tôi xin chân thành cảm ơn</div>
Trần Thị An
01689960348
Duy Tiên Hà Nam
21/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Đợt thi công chức năm 2012 đã được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2012. Chuyên ngành của bạn có thể thi tuyển vào công chức.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp