Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Toi da lam tai cong ty tai huyen Duy tien ,vua roi toi da nghi viec ma cong ty khong giai quyet tra tien dat coc tai cong ty vi vay toi viet don khieu nai ,nhung toi khong biet phong lao dong thuong binh va xa hoi huyen Duy Tien co dia chi nhu the nao?
nong thi liem
thon: Lam Truong xa Huyen Tung Thi xa Bac Kan Tinh :Bac Kan
03/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Địa chỉ Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Duy Tiên: Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp